Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 1

Akselerasjon på toppen

Akselerasjon på toppen av kast 1 Kva er akselerasjonen til ein stein som blir kasta rett oppover i den augneblinken han når toppen av bana si?

Faglig forklaring

Sjølv om farten i topp-punktet vil vere null, så er akselerasjonen framleis g. eller 9,8 m/s2. Hugs at akselerasjon ikkje er fart - det er kor fort farten endrar seg. Like før eller like etter at steinen når toppen av bana si, flytter han seg, det vil seie at farten forandrar seg heile tida. Steinen gjennomgår ei forandring i det han passerer punktet der farten er null, akkurat som han gjennomgår ein fartsendring overalt elles i bana. Vi kan også sjå på dette problemet ved hjelp av Newtons andre lov. På toppen av bana, som på alle andre stader i bana, har steinen både ei vekt og ein masse, og

Akselerasjon på toppen av kast 2