Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Måneformørking og solnedgangar

Ei måneformørking finn stad når månen passerer inn i skuggen frå jorda. I staden for å bli heilt mørk, framstår månen som djup raud. Kva har denne rødlige fargen å gjere med solnedgangar over alt på jorda?

Grubleoppgave om lysbrytning: Måneformørkelse og solnedganger 1

Faglig forklaring

I løpet av ei måneformørking vil lys frå sola skrense atmosfæren til jorda som verkar som ei linse som bryt lys mot månen si elles mørke overflate. Berre dei lågaste frekvensane (og lengste bølgjelengdene) passerer den lange vegen gjennom atmosfæren. Lyset som fell på overflata til månen vil vere raudt og organje lys som er brote av atmosfæren ved alle solnedgangar, 360rundt heile jorda.

Grubleoppgave om lysbrytning: Måneformørkelse og solnedganger 2