Diskusjonsoppgave

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • fysikk 1

Elektrisitet

Kva for ein av desse kretsane trekkjer mest straum?

a)    krets A

b)    krets B

c)    same i krets A og B

 

Grubleoppgaver_7QA  

Faglig forklaring

Dette er ein av desse tricky kretsane der erstatningsresistansen blir den same i begge kretsar. Dersom du fortset rekkja av par av motstandar på 1 ohm i serie, kopla i parallell med ein motstand på 2 ohm i den høgre enden av kretsen, vil erstatningsresistansen framleis vere 1 ohm.

Løysing c) er derfor riktig.

Forgreinet krets – svar

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Klassisk fysikk
   • definere begrepene strøm, spenning og resistans, og bruke prinsippene om bevaring av ladning og energi på enkle og forgreinede likestrømskretser