Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • barnetrinn 5-7

Kva veg luft?

Samanlikna med vekta til ein fotball eller ein baseball, så er vekta av lufta i eit «tomt» kjøleskap

a)      neglisjerbar

b)      omtrent ¼ av vekta

c)       omtrent den same

d)      større

Grubleoppgave om gasser: Hva veier luft 1

Faglig forklaring

Svar: d) større


Massen til ein fotball er 0,40 kg - 0,45 kg, og ein baseball har massen 0,14 kg – 0,15 kg. Til samanlikning er massen til 1 m3 luft omtrent 1,3 kg. Volumet til eit middels stort kjøleskap er omtrent 0,6 m3, og inneheld derfor omtrent 0,8 kg med luft, vesentleg meir enn massen til både ein fotball og baseball samanlagd.

Grubleoppgave om gasser: Hva veier luft 2