Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Kva for ei kule kjem først?

hvilken kule kommer først 1

Spora A og B er laga av like lange stykke av jernskjener. Dei er bøygde på same måte bortsett frå ei lita grop i spor B som vist på figuren. Når kulene blir slopne samtidig frå toppen av spora slik figuren viser, vil kula som først kjem til enden på sporet, følgje

a)      spor A

b)      spor B

c)      Dei kjem til enden samtidig

Faglig forklaring

b) Spor B

Kula som kjem først til enden av sporet, er kula som har høgast gjennomsnittsfart på strekninga. Langs kvart spor har kulene same fart unntatt i gropa på spor B. Farten i kvart punkt i gropa er overalt større enn langs den flate delen av sporet. Større fart i gropa vil seie større gjennomsnittsfart totalt, og kortare tid for ballen for å kome til enden av spor B.

hvilken kule kommer først 2