Etter- og videreutdanning i naturfag

På denne siden har vi samlet informasjon for deg som søker etter etter- og videreutdanningskurs.

                    

Kalender for kurs og videreutdanning

Oktober 2017

Kjemi på nett 2 – høsten 2017 Kurs

16. oktober—26. november

Under polarhimmelen – Feltsamling på Andøya Space Center Videreutdanning

30. oktober— 3. november

Kommende kurs frå skolelab.no

 • Kjemi på nett 2 (Nettbasert, 16.10.2017)
  Kjemi på nett 2 er et seks ukers kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha gjennomført Kjemi på nett 1. Kjemi på nett 2 er en videreføring av Kjemi på nett 1 – grunnleggende kjemi i naturfag. I Kjemi på nett 2 skal kursdeltagerne gjennomføre enkle elevforsøk og lære om molbegrepet, enkle pH-beregninger og elektrokjemi. Kursdeltagere som gjennomfører og får godkjent Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, har generell studiekompetanse og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning kan melde seg til eksamen i KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp. Kandidater med lang reisevei til UiO kan søke om å avlegge eksamen på egen arbeidsplass. Påmelding til eksamen skjer på emnesiden for KJM0100V. Påmeldingsfrist for de som ønsker å ta eksamen er 17. august 2017.
 • Videreutdanning i naturfag (Hele landet, 01.08.2017)
  Innenfor Kompetanse for kvalitet tilbyr vi naturfagkurs i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen
 • KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag (Nettbasert, 17.08.2017)
  Undervisningen er helt nettbasert, gjennom kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2. Du lærer om kjemiens egenart og får en innføring i grunnstoffer og periodesystemet, stoffers oppbygging, egenskaper og navnsetting. Du lærer også om kjemiske reaksjoner med fokus på syrer og baser, redoksreaksjoner og elektrokjemi. Sentrale kjemiske begreper som stoffmengde og konsentrasjon blir også gjennomgått. Skriftlig eksamen på Universitetet i Oslo 7. desember 2017. Studenter med lang reisevei kan søke om å avlegge eksamen ved egen skole. Forutsetninger for opptak: Generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning. Kursavgift 3000 kr. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng. For å ta eksamen må du ha godkjent deltakelse på Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2. Du kan melde deg på KJM0100V via et elektronisk skjema som du finner under Opptak på emnesiden: https://www.uio.no/studier/emner/matnat/kjemi/KJM0100V/ I tillegg til å melde deg til KJM0100V må du selv melde deg på Kjemi på nett 1 og 2 på www.mooc.no Les mer om Kjemi på nett 1 og 2: http://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/skole/kurs/kjemipanett/
 • Naturfag 1 videreutdanning høst 2017 (Bergen, 21.08.2017)
  Kurset passer for naturfaglærere på trinn 8-11. Det er 6 samlinger i løpet av studieåret. Videreutdanningen er en del av Utdanningsdirektoratets prosjekt 'Kompetanse for kvalitet'. Påmelding direkte til Udir. Det er også mulig å delta utenfor denne ordningen. Se nettsiden for mer informasjon om kurset og om påmelding.