Diskusjonsoppgave

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • fysikk 1

Rett spegelbilete?

Grubleoppgave om Refleksjon: Rett speilbilde 1

Ho tek eit fotografi av vennen sin som står på brua slik figuren viser.

Kven av dei to teikningane viser meir nøyaktig fotografiet av brua og refleksjonen i vatnet?

Grubleoppgave om Refleksjon: Rett speilbilde 2

Faglig forklaring

Teikninga til høgre viser ein meir nøyaktig refleksjon av brua i vatnet. Det reflekterte biletet er ikkje berre eit opp-ned bilete av brua på den øvste teikninga, men er brua slik ho ser ut frå ein lågare posisjon.

Det reflekterte biletet av brua er det jenta vil sjå dersom auga hennar hadde vore like langt under vassflata som auga hennar er over vassflata. Derfor vil det reflekterte biletet vise undersida av brua.

Grubleoppgave om Refleksjon: Rett speilbilde 3

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Klassisk fysikk
   • definere og regne med begrepene frekvens, periode, bølgelengde og bølgefart, og forklare kvalitativt bøynings- og interferensfenomener