Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 1

Spele fiolin

grubleoppgave om svigninger bølger og lyd: spill fiolin 1

Når du spelar på fiolin, blir resultatet når du dreg bogen raskare over strengen

a)      ein høgare tone (frekvens)

b)      større bølgjefart i strengen

c)      ein sterkare lyd

d)      Alt som er nemnt over

e)      Ingenting av det som er nemnt over.. Ingen merkbar effekt

Faglig forklaring

c) ein sterkare lyd

Harpiks på bogen sørger for stor nok friksjon mellom strengen og bogen til å dra strengen til sida, som igjen smett tilbake, slik at det oppstår ein vibrasjon som skapar lyden. Ein boge som blir stroken raskare over strengen, dreg strengar lenger ut til sida og dermed aukar amplituden. Dette fører til ein sterkare lyd.

 

grubleoppgave om svigninger bølger og lyd: spill fiolin 2

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Fysikk 1
    • Klassisk fysikk
      • definere og regne med begrepene frekvens, periode, bølgelengde og bølgefart, og forklare kvalitativt bøynings- og interferensfenomener