Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave
Passer for
  • fysikk 1

Radiobølger

Grubleoppgave om lysbrytning: Radiobølger

Er det korrekt å seie at i alle situasjonar, utan unntak, så flytter radiobølger seg raskare enn alle lydbølger?

Faglig forklaring

Ja, fordi alle radiobølger flytter seg med lysets fart. Ei radiobølge er ei elektromagnetisk bølge. Derfor er einkvar radiobølge kort sagt ei lågfrekvent lysbølge. På den anna side er ei lydbølge av ein heilt annan karakter. Ei lydbølge er ei mekanisk forstyrring som brer seg gjennom eit materielt medium laga av materielle partiklar som vibrerer mot kvarandre. I luft er lydfarten omtrent 340 m/s, omtrent ein millionte del av farten til ei radiobølge. Lyd flytter seg raskare i andre medium, men ikkje i noko tilfelle opp mot lysfarten. Ingen lyd kan flytte seg så fort som lys.