Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 1

Raskast til golvet

To identiske fjørbelasta dartpistoler blir fyrt av samtidig rett nedover. Den eine fyrer av ei vanleg dartpil og den andre ei dartpil med ekstra last.

Kva for dartpil treffer golvet først?

a)      Den vanlege dartpila

b)      Dartpila med ekstra last

Grubleoppgave om Newtons lover: Raskest til gulvet 1

Faglig forklaring

Svar: a) Den vanlege dartpila

Fjørene i begge pistolane påverkar pilene med same kraft, men den vanlege dartpila har mindre treg masse og får derfor større akselerasjon i pistolen. Derfor forlèt ho også pistolen med større fart og vinn konkurransen.

Grubleoppgave om Newtons lover: Raskest til gulvet 2

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Fysikk 1
    • Klassisk fysikk
      • identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover