Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 1

Dampmengd

Kva er den minste mengda damp med 100oC som trengst for å smelte 1 gram med is ved 0oC?

Grubleoppgave om faseforandringer - dampmengde

Faglig forklaring

Svar: 0,125 g

0,125 g med 100oC damp vil gi nok energi til å smelte 1 gram is. H2O i gassform (damp) vil gi frå seg 2260 J per gram når det kondenserer til kokande vatn og i tillegg 420 J per gram når vatnet blir avkjølt frå 100oC til 0oC. Det vil seie at dampen gir frå seg 2680 J per gram til isen. Men isen treng berre 334 J for å smelte. Derfor trengst berre 334/2680 g = 0,125 g damp for å gjere jobben.


Vedlegg