Diskusjonsoppgave

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • fysikk 1

Straum frå bilbatteri

Tre heilt like lamper med resistansen 12 ohm blir kopla til eit 12 V bilbatteri slik demonstrasjonen til høgre viser.

 1.     Kva blir straumen i kvar lampe?
 2.     Kor stor blir spenninga over kvar lampe?
 3.     Kor stor effekt blir omsett i kvar lampe?
 4.     Korleis blir effekten endra i lampe C dersom lampe A blir skrudd ut?
 5.     Kva hender med effekten i lampe A dersom lampe C ikkje verkar?Grubleoppgave om elektrisitet: Strøm fra bilbatteri

Faglig forklaring

Svar: 1,0 A; 12 V; 12 W; inga endring; inga endring

    1. Ut frå Ohms lov blir straumen i lampe A og lampe B 0,5 A. Lampe C har straumen 1,0 A.
    2. Spenninga over lampe A og lampe B er 6 V kvar (12 V over begge). Spenninga over lampe C er difor 12 V.
    3. Effekten i A er 3 W (P=UI), 3 W i B. Effekten i C er 12 W.
    4. Inga endring, fordi spenninga er den same.
    5. Inga endring, fordi spenninga er den same.

 

Grubleoppgave om elektrisitet: Strøm fra bilbatteri

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Klassisk fysikk
   • definere begrepene strøm, spenning og resistans, og bruke prinsippene om bevaring av ladning og energi på enkle og forgreinede likestrømskretser