Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Lys i linse

Linsa projiserer eit bilete av det kvite stearinlyset på veggen. Korleis vil biletet endre seg dersom den øvste halvdelen av linsa blir dekt med eit raudt filter og nedre halvdel blir dekt av eit grønt filter?

 

Grubleoppgave om lysbrytning: Lys i linse 1

Faglig forklaring

Biletet av lyset vil bli gult. Kvart einaste punkt i biletet på veggen blir danna av lys som passerer kvar einaste del av linsa. Det raude og det grøne vil kort sagt overlappe kvarandre og summen vil bli gul.

 

Grubleoppgave om lysbrytning: Lys i linse 2

Vedlegg