Diskusjonsoppgave

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • fysikk 1

Større eller mindre spegel?

For å kunne sjå meir av ansiktet sitt i spegelen, må ho..


Grubleoppgaver_4QA

a)    halde spegelen nærmare

b)    halde spegelen lenger unna

c)    bruke ein større spegel

Faglig forklaring

Dersom ho held spegelen nærmare ansiktet, vil spegelbiletet verke større, men det gjer også spegelen. Dersom ho held spegelen lenger unna, vil både biletet og spegelen verke proporsjonalt mindre. Slik figuren viser vil ho sjå same del av ansiktet uansett kvar ho plasserer spegelen. Prøv sjølv og sjå! Dersom du ikkje kan sjå heile ansiktet ditt, treng du ein større spegel. Kor stort? Du treng minst halvparten av størrelsen på ansiktet ditt. Løsningen er derfor c), bruke ein større spegel.

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Klassisk fysikk
   • definere og regne med begrepene frekvens, periode, bølgelengde og bølgefart, og forklare kvalitativt bøynings- og interferensfenomener