Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 2

Generell relativitetsteori

Generell relativitetsteori

Dersom sola passerer mellom jorda og to stjerner som vist på teikninga, og månen passerer framfor sola slik at han dekker sola fullstendig utan å dekke til for dei to stjernene, da vil stjernene i følge generell relativitetsteori sjå ut til å vere

a)  nærmare kvarandre.

b)  lengre frå kvarandre.

c)  forvrengde, men ikkje nærmare eller lengre frå kvarandre.

Faglig forklaring

b) lengre frå kvarandre.

Lys frå stjernene som passerer randa av solflata blir bøygd som vist på figuren. Følgeleg ser stjernene ut til å vere litt lengre frå kvarandre. Dette blei føresagt av Einstein i 1961 og testa i løpet av den totale solformørkinga i 1919. Dette var ei imponerande stadfesting av Einsteins generelle relativitetsteori.

Generell relativitetsteori – svar