Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10
  • fysikk 1

Gnistar

 

Grubleoppgave om varme: gnister 1

Dersom du tek på innsida av ein stekeovn som står på 200 oC, vil du brenne deg. Men når eit stjerneskot som held temperaturen 1800 oC spreier glødande gnistrar som treffer huda di, så er det ok. Kvifor?

Faglig forklaring

Temperatur er proporsjonal med energi per molekyl. Kor stor energi er avhengig av kor mange molekyl. Når du rører innsida av ein varm stekeovn, kjem du i kontakt med mange, mange molekyl, og energistrømmen blir ei smertefull oppleving. Sjølv om energi per molekyl er mykje større i gnistane frå stjerneskotet, kjem du i kontakt med berre ei relativ lita mengd molekyl når gnistane hamnar på deg. Den tilsvarande lave energioverføringa passerer ikkje grensa for smertekjensla di.

Grubleoppgave om varme: gnister 2

Vedlegg