Diskusjonsoppgave

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • fysikk 1

Kva sender ikkje ut elektromagnetiske bølgjer?

Kva for ein av desse gjenstandane sender vanlegvis ikkje ut elektromagnetiske bølgjer?

Hva sender ikke ut elektromagnetiske bølger

Faglig forklaring

e) Alle sender ut elektromagnetiske bølgjer kontinuerleg

Alle gjenstandar - til og med denne sida - sender ut energi i tråd med regelen f xT, der f er frekvensen til den mest intense strålinga frå ein gjenstand med absolutt temperatur T. Sjølv om denne sida sender ut stråling med ein ganske låg frekvens (infraraud) samanlikna med frekvensane til strålingane som blir sende ut frå a), b) og c), så sender alle ut elektromagnetiske bølgjer, uavhengig av temperatur. ­­

 

Hva sender ikke ut elektromagnetiske bølger 2

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Klassisk fysikk
   • gjengi og drøfte kvalitativt termofysikkens første og andre lov