Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 1

Same luftmotstand?

Grubleoppgave om Newtons lover: Samme luftmotstand 1

To glatte ballar har akkurat same storleik, den eine er laga av tre og den andre av jern. Dei blir slopne frå ein høg bygning. Kva for ein ball vil bli utsett for størst luftmotstand på vegen ned mot bakken?

a)      Treballen

b)      Jernballen

c)       .. begge blir utsett for den same luftmotstanden

Faglig forklaring

Grubleoppgave om Newtons lover: Samme luftmotstand 2

Luftmotstanden er avhengig av både storleiken og farten til gjenstanden som fell. Begge ballar har same storleik, men den tunge jernballen fell raskare gjennom lufta og blir derfor utsett for ein større luftmotstand når han fell.

Grubleoppgave om Newtons lover: Samme luftmotstand 3