Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10

Elektromagnetisk stråling

Kva for lamper sender ut elektromagnetisk stråling?

a)       Lampe A Grubleoppgave om lysets egenskaper

b)       Lampe B

c)       Begge

d)       Ingen

 

 

 

Faglig forklaring

Svar: c) Begge

Alle gjenstandar med ein eller annan temperatur sender kontinuerleg ut elektromagnetiske bølger. Frekvensen til desse bølgene varierer med temperaturen, f. ~ T. Lampe B har høg nok temperatur til å sende ut synleg lys. Lampe A har låg temperatur og strålinga frå ho har så låg frekvens at han ikkje er synleg for oss. Ho sender ut infraraud stråling. Du sender også ut bølger. Sjølv i eit heilt mørkt rom er bølgene dine der. Dine venner er kanskje ikkje i stand til å sjå deg, men ein klapperslange kan!

Grubleoppgave om lysets egenskaper 2