Forskerspiren

TEMA

Forskerspiren

Hovedområdet forskerspiren legger vekt på at elevene gjennom hele grunnopplæringen skal møte naturfag på en undrende og utforskende måte. De skal på en mer systematisk måte enn tidligere få innsikt i naturvitenskapelige arbeidsmåter tilpasset deres nivå gjennom å lage hypoteser, ved å eksperimentere og observere, diskutere, vurdere og argumentere. Undersøkelser viser at barn og unge liker denne måten å arbeide på. Naturfag må ikke framstå som noe endelig gitt hvor ”naturvitenskapens fasit” refereres. Naturvitenskapelig kunnskap er kunnskap i utvikling. Noe er det enighet om, andre resultater diskuteres heftig.

Utforskende arbeidsmåter -2

Undervisningsmodell for forskerspiremål

Hvordan få elevene til å endre gamle forestillinger til fordel for nye ideer?

Elevspørsmål

Elevspørsmål for meningsfull undervisning og læring

Elever bombarderes med spørsmål. Men når stiller de spørsmål selv?

Naturfag som allmenndannelse – en kritisk fagdidaktikk

Vitenskapsteori – noe for skolens naturfag?

I vitenskapsteorien stiller man spørsmål av typen: Hva er naturvitenskap?

Elever som forskere i naturfag

Elever som forskere i naturfag

Ved hjelp av gode eksempler fra klasserommet viser boka hvordan læreren kan ta i bruk utforskende arbeidsmåter i egen naturfagundervisning.

Bokbeskrivelse barnetrinn 1-2 barnetrinn 3-4 barnetrinn 5-7 ungdomstrinn 8-10 vg1 biologi 1 biologi 2 fysikk 1 fysikk 2 kjemi 1 kjemi 2 geofag x og 1 geofag 2 teknologi og forskningslære x og 1 teknologi og forskningslære 2
Naturfagpris Årets nysgjerrigper

Vurdering av kompetansemål knyttet til forskerspiren

En artikkel om vurdering ved utforskende arbeidsmåter, kjennetegn på måloppnåelse og mulig vurderingsmateriale.

Artikkel barnetrinn 1-2 barnetrinn 3-4 barnetrinn 5-7 ungdomstrinn 8-10 vg1
test-O-teket

test-O-teket

Test-O-teket er en dansk nettside med 120 enkle eksperimenter sortert etter emne, fag og alderstrinn.

Artikkel barnetrinn 1-2 barnetrinn 3-4 barnetrinn 5-7 ungdomstrinn 8-10 vg1
Ressursoversikt
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
Magisk boks 1

Den merkelige boksen

Det spørs

Det spørs

ENGAGE

Dyreforsøk

Elevspørsmål

Elevspørsmål for meningsfull undervisning og læring

Svamp -listebilde

Fordamping

Planter i poser

Fordamping fra levende organismer

Forskerspiren - listebilde

Forskerspiren – tanker og visjoner

Barn i en skog

Forskerspirer undersøker trær

Svaberg og hav - listebilde

Fritidsbruk av vannmiljøet

ENGAGE

Kjempevirusene angriper!

elefant 2

Kreativitet i naturfag

Jente med hov - listebilde

Kunnskap og miljøbevissthet gjennom utforskende feltarbeid

saltvann -1

Kva er forskjell på ferskvatn og saltvatn?

flyte og synke-2

Kva flyt og kva søkk?

Høvik -1

Naturfagdagar om vatn

nyhetsdyret2

Nyhetsdyret

Nysgjerrigpermetoden

Nysgjerrigpermetoden

mystisk rot 1

Utforsk planterøtter og jord

forskermøter 1

Valgfaget forskning i praksis

Markaskolen-1

Vann i ulike faser

vannrakett-12

Vassrakett – rakettforskar for ein dag!

Naturfag som allmenndannelse – en kritisk fagdidaktikk

Vitenskapsteori – noe for skolens naturfag?

Naturfagpris Årets nysgjerrigper

Vurdering av kompetansemål knyttet til forskerspiren

test-O-teket

test-O-teket

Trollkrem

Å fange luft med egg – om trollkrem, skum og proteiner