Gentester kan fortelle om dine arvelige egenskaper og sykdomsrisikoer og gir mulighet for bedre medisinsk behandling og forebygging. Men det varierer fra person til person hvor mye vi ønsker å vite om våre genetiske anlegg. I Viten-programmet Gentesting skal elevene lære hvordan gener koder for egenskaper, hvordan arv og miljø henger sammen og hva en gentest kan fortelle oss. De skal også argumentere for eller mot bruk av ulike gentester, og til slutt skrive sin mening til Bioteknologirådet.

Overordnete læringsmål

Elevene skal kunne:

 • forklare hvordan gener koder for egenskaper, hvordan arv og miljø henger sammen og hva en gentest kan fortelle oss
 • argumentere for eller mot bruk av ulike gentester
 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Teknologi (KE68)
  • Kropp og helse (KE71)

  Kompetansemål

  • Vg1 SF
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM760)
   • beskrive DNA og hvordan egenskaper arves, og gjøre rede for hvordan arv er en forutsetning for evolusjon (KM819)
   • gi eksempler på bruk av bioteknologi og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi (KM820)
  • Vg3 Påbygging
   • beskrive DNA og hvordan egenskaper arves, og gjøre rede for hvordan arv er en forutsetning for evolusjon (KM735)
   • gi eksempler på bruk av bioteknologi og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi (KM736)
  • Vg1 HS
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM687)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring (TT1)
 • Demokrati og medborgerskap (TT2)

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Bioteknologi
   • forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller
   • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
   • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Forskerspiren
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Bioteknologi
   • forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller
   • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
   • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • aminosyre
  molekyl som er byggestein i proteiner
 • base
  nitrogenholdig molekyl i DNA
 • DNA
  arvemateriale i celler, lange tråder tvunnet som en dobbeltspiral
 • gen
  avgrenset del av DNA som inneholder oppskriften på et bestemt protein
 • gentest
  analyse av noen eller alle gener i kroppen
 • protein
  stort molekyl som er bygd opp av aminosyrer

Forskerspirebegrep

 • argumentere
  begrunne en påstand

Nettressurser