Hopp til hovedinnhold
Passer for
 • barnetrinn 1-2
Progresjon

Vær

I dette undervisningsopplegget skal elevene observere været og velge en uteaktivitet som passer til dette været. Gjennom opplegget skal de øve seg på å observere været ved å bruke sansene og måle temperatur. Værobservasjonene (økt 5) kan gjennomføres flere ganger i løpet av året for å sammenligne ulike årstider.

Overordnete læringsmål

Elevene skal kunne

 • beskrive værfenomener
 • samle og bruke observasjoner av været til å trekke en slutning om hvordan været er
 • tolke og bruke værsymboler
 • formidle informasjon om været
 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 2. trinn
   • presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem (KM784)
   • planlegge og gjennomføre undersøkelser av vær og himmelfenomener og sammenligne målinger, observasjoner og værtegn gjennom året (KM789)
   • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon (KM790)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • begrunne
  fortelle hvorfor man mener noe
 • forutsi
  beskrive hvordan noe vil bli, basert på tegn eller bevis
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • temperatur
  mål for hvor varmt og kaldt noe er
 • termometer
  verktøy som måler temperatur
 • vær
  fenomener i lufta, som vind og nedbør