Ekstern læringsressurs

Fritidsbruk av vannmiljøet

Rekreasjon og fritidsbruk av naturen er viktig. I denne aktiviteten skal man vurdere bruken av et vannområde. Gjennom intervjuer og befaring kan man vurdere om bruken er positiv eller negativ for miljøet.

miljolare.no

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Mangfold i naturen
      • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner