Hopp til hovedinnhold

I dette opplegget får elevene i oppdrag å lage en modell som viser hvordan vi beveger armer og bein. De skal bruke modellen til å forklare hvordan vi beveger oss ved hjelp av muskler og skjelett, og de skal beskrive energikjeden fra sola til bevegelse av kroppen vår. 

Overordna læringsmål

Elevene skal kunne

 • beskrive hvordan vi beveger oss ved hjelp av muskler og skjelett
 • sammenligne muskelmodell med observasjoner av egen arm
 • beskrive energikjeden fra sola til bevegelse av kroppen
 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Energi og materie (KE69)
  • Kropp og helse (KE71)

  Kompetansemål

  • 4. trinn
   • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar (KM793)
   • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag (KM795)
   • samtale om hva energi er, og utforske ulike energikjeder (KM783)
   • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut (KM801)
   • beskrive hvordan muskler og skjelett fungerer, og knytte dette til bevegelse (KM766)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bevegelsesenergi
  energi i noe som beveger seg
 • energi
  noe som kan få noe til å skje
 • energikjede
  rekkefølge som viser hvordan energien flytter seg
 • forklare
  koble observasjoner til det vi vet fra før for å finne svar på et spørsmål
 • hjernen
  del av kroppen som gjør at vi kan sanse, tenke og styre kroppens bevegelser
 • kjemisk energi
  energi som kan frigjøres fra for eksempel mat eller bensin
 • knokkel
  beinstykke som er del av skjelettet
 • ledd
  bevegelig forbindelse mellom to eller flere knokler
 • modell
  forenklet framstilling, for eksempel en gjenstand eller en figur, som hjelper oss med å forstå noe
 • muskel
  del av kroppen som kan trekke seg sammen for å gi bevegelse
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • skjelett
  beinsystem som gir kroppen styrke, støtte, form og evne til bevegelse
 • solenergi
  energi i sollys
 • varme
  energi som går fra noe som har høy temperatur til noe som har lav temperatur