Hopp til hovedinnhold

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10

Bærekraftig badeplass

I dette undervisningsopplegget får elevene i oppdrag av kommunen å forbedre en badeplass i skolens nærmiljø innen et gitt budsjett. For å kunne løse oppdraget lærer elevene om bærekraftig utvikling og biologisk mangfold. De skal underveis løse ulike digitale Escape Room og føre regnskap. Oppdraget er løst ved at elevene lager en film som viser hva som skal forbedres og en vurdering av badeplassens bærekraftighet. Det anbefales at opplegget gjennomføres tverrfaglig eller flerfaglig. Se forslag til kompetansemål i naturfag, samfunnsfag og norsk nederst på siden. 

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 10. trinn
   • analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger (KM832)
   • utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp (KM824)
   • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold (KM810)
 • Læreplan i samfunnsfag (SAF01-04)

  Kompetansemål

  • 10. trinn
   • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn (KM1644)
 • Læreplan i norsk (NOR01-06)

  Kompetansemål

  • 10. trinn
   • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer (KM1288)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne regne (GF4)

Tverrfaglige temaer

 • Bærekraftig utvikling (TT3)