Kroppen som system

I dette opplegget skal elevene finne ut hvor det blir av maten vi spiser. De skal lage et flytskjema som viser hva som skjer med maten og hvilke organer som er involvert i prosessen. Gjennom fortellinga om Kalle møter de mange skapninger som viser noe viktig om det som skjer i kroppen. 

Dette opplegget er ikke prøvd ut med elever ennå pga. koronasituasjonen. Prøv det gjerne ut og gi oss tilbakemelding!

Overordna læringsmål

Elevene skal kunne

  • beskrive hvilke deler av kroppen som samarbeider når vi spiser og henter ut energi fra maten
  • bruke flytskjema som modell for å forklare hvordan delene av kroppen samarbeider