Hopp til hovedinnhold

I dette opplegget skal elevene finne ut hvor det blir av maten vi spiser. De skal lage et flytskjema som viser hva som skjer med maten og hvilke organer som er involvert i prosessen. Gjennom fortellinga om Kalle møter de mange skapninger som viser noe viktig om det som skjer i kroppen. 

Overordna læringsmål

Elevene skal kunne

 • beskrive hvilke deler av kroppen som samarbeider når vi spiser og henter ut energi fra maten
 • bruke flytskjema som modell for å forklare hvordan delene av kroppen samarbeider

 

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Kropp og helse (KE71)

  Kompetansemål

  • 7. trinn
   • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag (KM770)
   • gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen (KM827)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring (TT1)