Undervisningsopplegg

Utforsk planterøtter og jord

I denne utforskingen prøver elevene å identifisere to mystiske planter ved bare å observere røttene deres og sammenligne dem med røttene til andre planter. Gjennom denne undersøkelsen lærer de om to typer røtter – pælerot og knipperot. De gjør grundige observasjoner av formen på røttene, og tegner figurer av dem.

mystisk rot 1 mystisk rot 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Forskerspiren
   • stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen
   • bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet
   • beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen
  • Mangfold i naturen
   • gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig
 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
   • skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter tilbakemelding, vurdere innholdet i andres tekster og lage enkle digitale sammensatte tekster
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • jord
  en blanding av steiner, vann, luft, deler av døde organismer og bitte små organismer
 • rot, røtter
  den delen av planten som tar inn vann og næring, og som holder planten på plass

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting