Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Passer for

  • barnetrinn 1-2
  • barnetrinn 5-7

Fordamping

Her skal dere undersøke hvordan vann kan forsvinne som en usynlig gass (vanndamp), fra svamper, planter og klær. Deretter gjør dere et ”omvendt” forsøk hvor de får vanndamp til å samle seg i synlige vanndråper.

Svampedyr

Undervisningsopplegget gir trening i begrepene fordamping og kondensering med utgangspunkt i hverdagslige situasjoner som tørking av klær og svetting.

Samtidig legges det opp til undring, spørsmålsstilling, diskusjoner og utprøving av hypoteser.