Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 5-7

Fordamping

Her skal dere undersøke hvordan vann kan forsvinne som en usynlig gass (vanndamp), fra svamper, planter og klær. Deretter gjør dere et ”omvendt” forsøk hvor de får vanndamp til å samle seg i synlige vanndråper.

Svampedyr

Undervisningsopplegget gir trening i begrepene fordamping og kondensering med utgangspunkt i hverdagslige situasjoner som tørking av klær og svetting.

Samtidig legges det opp til undring, spørsmålsstilling, diskusjoner og utprøving av hypoteser.

 

 

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Forskerspiren
   • beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene
 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
  • Fenomener og stoffer
   • beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen