Hopp til hovedinnhold

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • geofag x og 1
 • geofag 2

Progresjon

Platetektonikk

I dette Vitenprogrammet skal elevene bruke platetektonikkteorien til å forklare jordas utvikling over tid, og de skal gi eksempler på observasjoner som støtter teorien.

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 10. trinn
   • analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger (KM832)
   • bruke platetektonikkteorien til å forklare jordas utvikling over tid og gi eksempler på observasjoner som støtter teorien (KM806)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)