Hopp til hovedinnhold

I dette opplegget får elevene i oppdrag å finne ut hvorfor to elever oppfører seg annerledes enn før. De skal gå inn i rollen som helsesykepleieren som møter de to elevene, og gjennom opplegget skal de finne ut og begrunne hva de mener har skjedd og gi råd for å hjelpe dem videre. Gjennom arbeidet med oppdraget lærer de om hvordan nerve- og hormonsystemet virker.

Overordnete læringsmål

Elevene skal kunne

 • beskrive i hovedtrekk og sammenligne hvordan nervesystemet og hormonsystemet virker
 • bruke relevant teori for å forklare hvordan ulike stoffer kan påvirke systemene
 • vurdere egne og andres forklaringer
 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Kropp og helse (KE71)

  Kompetansemål

  • 10. trinn
   • bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger (KM833)
   • sammenligne nervesystemet og hormonsystemet og beskrive hvordan rusmidler, legemidler, miljøgifter og doping påvirker signalsystemene (KM808)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring (TT1)
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • anabole steroider
  samlebetegnelse på kunstig fremstilte varianter av det mannlige kjønnshormonet testosteron.
 • hormon
  stoff som transportes med blodet og setter i gang bestemte responser i kroppen
 • hormonhermer
  stoff som ligner på hormon i oppbygning. Det kan forstyrre hormonbalansen i kroppen.
 • hormonsystemet
  det systemet i kroppen som sender hormoner gjennom blodet og gir responser i bestemte deler av kroppen
 • informasjon
  opplysninger om noe
 • kjertelcelle
  celle som skiller ut stoff, som hormoner, spytt eller svette
 • målcelle
  celle som tar imot bestemte signaler som da gir en bestemt respons
 • nervecelle
  celle som registrerer informasjon og sender denne videre til en annen nervecelle, muskelcelle eller kjertelcelle
 • nervesystemet
  det systemet i kroppen som mottar informasjon fra sansecellene og kontrollerer bevegelser og tanker
 • respons
  det som skjer som følge av noe annet

Forskerspirebegrep

 • beskrive
  fortelle med ord eller bilder hvordan noe er
 • bevis
  kjennetegn eller ledetråder som kan hjelpe deg å forklare noe
 • forklaring
  svar på et spørsmål som er støttet av bevis
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe