Hopp til hovedinnhold

I dette undervisningsopplegget skal elevene utforske egenskapene til ulike hvite stoffer og ved hjelp av dette finne ut hvilke stoff som er funnet.

Overordnete læringsmål

Elevene skal kunne

 • observere og analysere ulike stoff
 • presentere resultatene av analysene
 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Energi og materie (KE69)

  Kompetansemål

  • 4. trinn
   • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar (KM793)
   • bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere funn (KM794)
   • utforske og beskrive hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer (KM799)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)