Passer for

 • barnetrinn 3-4

Spennende stoffer

I dette undervisningsopplegget skal elevene utforske egenskapene til ulike hvite stoffer og ved hjelp av dette finne ut hvilke stoff som er funnet.

Overordnete læringsmål

Elevene skal kunne

 • observere og analysere ulike stoff
 • presentere resultatene av analysene

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk som viser at stoffer og stoffblandinger kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger

Tema