Hopp til hovedinnhold

I dette undervisningsopplegget skal elevene ut på jakt for å finne ut hva slags type småkryp som finnes i nærmiljøet. Elevene sorterer småkryp etter hvor mange bein de har.

Overordnete læringsmål 

Elevene skal kunne

 • sortere småkryp i insekter, edderkoppdyr, småkryp med mange bein og småkryp uten bein
 • presentere resultatene sine fra sorteringa
 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 2. trinn
   • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer (KM679)
   • utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper (KM786)
   • utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre (KM787)
   • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon (KM790)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)
 • Å kunne regne (GF4)

Tverrfaglige temaer

 • Bærekraftig utvikling (TT3)
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • edderkoppdyr
  dyr med fire par bein
 • insekt
  dyr med tre par bein
 • kjennetegn
  bestemt egenskap som gjør at vi kan skille mellom noe som har egenskapen og noe som ikke har den, for eksempel å ha seks bein
 • småkryp
  små dyr som for eksempel insekter, edderkoppdyr, skrukketroll og meitemark

Forskerspirebegrep

 • begrunne
  fortelle hvorfor man mener noe
 • beskrive
  fortelle med ord eller bilder hvordan noe er
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn

Tema