Passer for

 • barnetrinn 1-2

Studere småkryp

I dette undervisningsopplegget skal elevene ut på jakt for å finne ut hva slags type småkryp som finnes i nærmiljøet. Elevene sorterer småkryp etter hvor mange bein de har.

Overordnete læringsmål 

Elevene skal kunne

 • sortere småkryp i insekter, edderkoppdyr, småkryp med mange bein og småkryp uten bein
 • presentere resultatene sine fra sorteringa

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Forskerspiren
   • stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen
   • bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet
   • beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen
  • Mangfold i naturen
   • gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig
   • gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper