Hopp til hovedinnhold
Passer for
 • ungdomstrinn 8-10
Tidsbruk
 • 90–120 min

Informasjonssøk og kjeldevurdering – vindmøller og fugl

Kva ulemper har vindmøller for fuglar og kva tiltak finst? I dette undervisningsopplegget skal elevane øve på informasjonssøk og kjeldevurdering. 

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Energi og materie (KE69)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 10. trinn
   • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap (KM835)
   • drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt (KM842)
   • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold (KM810)

Grunnleggende ferdigheter

 • Å kunne lese (GF3)
 • Digitale ferdigheter (GF5)

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap (TT2)
 • Bærekraftig utvikling (TT3)