Progresjon

Bærekraftig kosthold

I dette undervisningsopplegget skal elevene gi kost- og livsstilsråd til jevnaldrende. De får presentert tre profiler av unge fagarbeidere som alle har ulike problemer/utfordringer med kosthold og livsstil. Elevene skal i grupper velge en av profilene, og oppdraget er å finne ut hva personens problemer kan skyldes og foreslå tiltak innen kost og livsstil.

Dette opplegget er ikke prøvd ut med elever ennå pga. koronasituasjonen. Prøv det gjerne ut og gi oss tilbakemelding!

 

Overordna læringsmål

Elevene skal kunne

  • forklare sammenheng mellom livsstil og sunt kosthold  
  • kjenne funksjonene til noen næringsstoffer og tilpasse menyer som dekker dagsbehovet for de viktigste næringsstoffene
  • diskutere hvordan egne valg av matprodukter påvirker klimaavtrykket
  • diskutere matproduksjon ut fra de ulike dimensjonene av bærekraftig utvikling

Kompetansemål (fagfornyelsen)

Naturfag, etter Vg1:
  • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder
  • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftperspektiv