Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Den merkelige boksen

Hvordan tror dere denne boksen ser ut inni? Et forsøk som trigger nysgjerrigheten og setter i gang diskusjoner.

 

Magisk boks 1

Demonstrer hvordan den merkelige boksen virker:

 1. Hell klart vann i boksen og se at det renner klart vann ut av den.
 2. Hva tror dere vil skje når vi heller grønt vann i boksen? Hell litt grønt vann i boksen og se hva som skjer: Blankt vann kommer rennende ut av tuten.
 3. Hell i rødt vann, og eventuelt litt mer av det grønne. Studer utfallet.

Utfordring: Hvordan tror dere boksen ser ut inni? Tegn og beskriv forslaget på et ark. Diskuter deretter i fellesskap. Kan dere teste ut noen av forslagene?

 

 

De elevforslagene vi fikk inn kunne kategoriseres i følgende kategorier:

 • filtrering/rensing
 • forskjellige rom
 • lagdeling på grunn av ulik massetetthet
 • magi/trylling

Under ser dere noen tegninger og forklaringer.

 

 • Forklaring 1
 • Forklaring 3
 • Forklaring2

Faglig forklaring

Innsiden av den magiske boksen Innsiden av den magiske boksen Slik kan boksen lages:

 1. Lag et hull i korken og et hull på siden litt opp fra bunnen av plastkannen. Stikk enden av et sugerør inn i hullet på siden og tett med silikon.
 2. Fyll kannen med vann til rett oppunder hullet på siden.
 3. Putt deretter en plastpose på innsiden av flasken og fest åpningen av plastposen med korken på flasken. Pass på at det blir tett.
 4. Dekk deretter flasken med et papir eller folie slik at ikke andre kan se hva du har gjort.
 5. Hvis dere skal bruke kannen flere ganger, kan dere sette på et hull ved hanken for å fylle på mer klart vann.


 

Kommentarer/praktiske tips

Den magiske boksen utfordrer elevenes tanker og kreativitet. Det er en åpen oppgave som kan gi grobunn for ulike svar. Elevene skal komme med forklaringer og hypoteser, diskutere dem og bruke naturfaglige begreper og prinsipper. Det viktigste er ikke å finne den riktige løsningen, men å ha en fruktbar dialog underveis. Om mange elever har den samme hypotesen, kan den testes og elevene kan få en mulighet til å komme med et nytt forslag.

Den magiske boksen tar forskerspiren på alvor og utfordrer elevene på en annen måte enn et forsøk som baserer seg på at elevene skal følge en oppskrift. Ved bruk av aktiviteten har vi sett at elevene får en helt annen motivasjon til å teste ut om forslagene stemte. Forklaringene inneholdt elementer av ting de slett ikke hadde hatt som tema i skolen ennå, men de bygger på hverdagserfaringer de har. Det ligger stor verdi i å få tak i disse hverdagsforestillingene, prøve dem ut og oversette dem til et naturfaglig språk. Praktiske erfaringer rundt ulike emner er noe elevene har stor nytte av når de senere møter temaet i sin skolegang. 

Forslag som kan komme opp er for eksempel at det er et filter som renser ut fargestoffet eller at det fargede vannet synker til bunns, mens det fargeløse flyter oppå og dermed renner ut av røret.  

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)

  Kompetansemål

  • 2. trinn
   • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer (KM679)
  • 4. trinn
   • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar (KM793)
   • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag (KM795)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)

Materialer og utstyr

 • fargestifter
 • tegnepapir

Til den magiske boksen:

 • plastkanne med kork
 • sugerør
 • plastpose
 • vann
 • vannfarger
 • papir eller aluminiumsfolie
 • silikon

Materiale til å teste egne forslag