Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Observasjon over tid

Det er mykje som endrar seg over tid. Ein endringsprosess kan vare over dagar eller månadar – eller vere over på nokre få sekund. Likevel er det noko som er felles for korleis vi kan følge med på desse prosessane. I dette eksempelet har vi valt rusting, men du kan fint tilpasse det heilt andre prosessar.

Rust Foto: www.pixabay.com

 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk med ulike kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem
Naturfaglig språk

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • prosess
  måten noe skjer på
 • undersøke
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe
 • hypotese
  en mulig forklaring som kan bli testet i en undersøkelse
 • notere
  å skrive ned noe
 • forklaring
  en påstand som støttes av bevis
 • slutning
  noe du kommer fram til ved å bruke bevis
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe
 • tabell
  en måte å samle informasjon på ved å skrive ord og tall inn i et skjema

Fagspesifikke begrep

 • rusting
  en kjemisk reaksjon der jern reagerer med oksygen i lufta. Utgangsstoffene er jern og oksygen, og produktet er rust/jernoksid.