Hvorfor kan vi bli syke av virus? Hvordan fungerer immunforsvaret vårt? Og hva betyr vaksiner for folkehelsa? I dette Viten-programmet følger elevene Viktor som oppdager at han har korona.

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Kropp og helse (KE71)

  Kompetansemål

  • 10. trinn
   • bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger (KM833)
   • bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener (KM837)
   • beskrive kroppens immunforsvar og hvordan vaksiner virker, og gjøre rede for hva vaksiner betyr for folkehelsen (KM809)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)
 • Digitale ferdigheter (GF5)

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring (TT1)

Nettressurser