Passer for

 • barnetrinn 5-7

Elektrisitet

I Elektrisitet skal elevane ta fagbrev som modellhuselektrikarar. For å få fagbrev treng elevane å lære meir om elektrisitet, bl.a. ved å notere og løyse oppgåver i eit eige lærlinghefte, lage ei felles bok om lamper og samarbeide i par om å installere elektrisk anlegg i eit modellrom.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultatene
  • Teknologi og design
   • planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt
 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser

Læreplan i norsk

 • Kompetansemål etter 7. årstrinn
  • Muntlig kommunikasjon
   • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta
   • presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale verktøy
  • Skriftlig kommunikasjon
   • lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten
   • referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst
   • forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst
   • skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker
   • gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger