Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 7: Deler som jobber sammen i en elektrisk krets

Motstand i tynn leder rotert Ill.: Nina Myklebust

I denne økta undersøker elevene to ubesvarte spørsmål: Hva er funksjonen til kontaktstykket? og Hvorfor er det to ledninger inni den hvite ledningen? De leser og resonnerer i fellesskap for å finne svar. De diskuterer også hvordan kontaktstykket og ledningen jobber sammen med de andre delene i den elektriske kretsen til lampa. I tillegg leser de om, og dramatiserer, hva som skjer med elektronene i en lukket elektrisk krets. Økta avsluttes med lansering av klassens felles bok om lamper. 

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • lese fagtekst og finne informasjon om funksjonene til kontaktstykke og ledning
 • bruke begrepet system til å beskrive den elektriske kretsen
 • forklare begrepene strøm, motstand og lukket krets

Tidsbruk 

7A. Gjennomgå ubesvarte spørsmål  10 minutter
7B. Repeter lukket krets, og les om ledning og lyspære  10–15 minutter
7C. Dramatiser elektrisk krets  1520 minutter
7D. Lansering av lampeboka  1015 minutter
TOTALT  45–60 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • atom
  en partikkel som alle stoffer er bygget opp av
 • elektrisitet
  noe som skjer fordi partikler har ladning
 • elektrisk krets
  sammenhengende system som strømmen kan bevege seg i Eksempel: En krets kan bestå av batteri/stikkontakt, ledninger og lyspærer.
 • elektrisk strøm
  elektroner som beveger seg i samme retning
 • elektron
  en bitte liten partikkel med negativ ladning som finnes i alle atomer
 • isolere strøm
  egenskap til noen materialer (f.eks. plast) som gjør at elektroner står fast og ikke kan bevege seg
 • ladning
  egenskap noen partikler har
  En partikkel kan ha positiv eller negativ ladning.
 • lede strøm
  egenskap som noen materialer har (f.eks. metaller) som gjør at elektroner kan bevege seg og skyves fra atom til atom
 • motstand
  punkt i en elektrisk krets hvor det er tungt å skyve ladninger gjennom
  I motstanden brukes strømmen til å lage lys, oppvarming/nedkjøling, bevegelse eller kommunikasjon, for eksempel i lyspære, kjøleskap, mobil og TV.
 • partikkel
  en liten del av et stoff

Forskerspirebegrep

 • analysere
  undersøke deler av noe nøye
 • egenskap
  kjennetegn ved et materiale
  For eksempel hvordan materialet ser ut og kjennes ut.
 • form
  hvordan noe ser ut og er bygget opp slik at det passer godt til en spesiell funksjon
 • funksjon
  hva noe gjør, eller hva det brukes til
 • materiale
  det som ting er laget av
 • modell
  forenklet framstilling som hjelper oss å forstå noe
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • system
  noe som består av flere deler som virker sammen
 • undersøke
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe