Passer for

 • ungdomstrinn 8-10

Progresjon

Klimaendringer

Bli klimasmart – tren på å delta i samtaler om klimaendringer, og bidra til å finne løsninger.

Skjermdump Klimaendringer

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
  • Fenomener og stoffer
   • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på

Tema