Hopp til hovedinnhold

I dette undervisningsopplegget skal elevene oppleve naturen gjennom de ulike årstidene. De skal observere et tre ved å tegne det gjennom året, og bruke sansene for å samle inn data. Økt 1 gjennomføres helt i starten, øktene 2–5 gjennomføres sommer, vår, høst og vinter. I siste økt bruker elevene de innsamlede dataene til å lage et årshjul.

Overordna læringsmål

Elevene skal

 • samle og bruke observasjoner av trær til å beskrive endringer i naturen 
 • lage et årshjul som viser hvordan et tre endrer seg gjennom årstidene
 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 2. trinn
   • utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre (KM787)
   • oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon (KM788)
   • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon (KM790)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bartre
  tre som ikke feller bladene (barnålene) om vinteren, som gran og furu
 • beskrive
  fortelle med ord eller bilder hvordan noe er
 • blad
  grønn del av tre som er viktig for at treet lager mat i fotosyntesen
 • frø
  det som kan bli en ny plante
 • knopp
  blomster og blader som ikke har rukket å springe ut
 • kongle
  blomst hos bartrær
 • løvtre
  tre som feller bladene sine om vinteren, som bjørk og lønn
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • årstid
  del av året som er bestemt ved vær- og naturforhold

Tema