Passer for

 • vg1

Tidsbruk

 • 4 økter på 90 minutter

Livsløpsanalyse

I dette undervisningsopplegget skal elevene tre inn i rollen som yrkesutøver og undersøke ulike produkters livsløp og vurdere disse i et bærekraftperspektiv. De har ansvar for en nylig oppstartet bedrift som har en bærekraftig profil og velge et produkt til bedriften sin, basert på en undersøkelse av produktets livsløp og vurdering av produktet i et bærekraftperspektiv. De skal i tillegg finne et passende navn og lage en logo som reflekterer bedriftens bærekraftige profil. 

 

Overordna læringsmål

Det overordna målet med dette undervisningsopplegget er at elevene skal kunne undersøke og vurdere livsløpet til ulike produkter i et bærekraftsperspektiv og på bakgrunn av dette ta en beslutning som forbruker i en yrkesrolle.

 

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Teknologi (KE68)

  Kompetansemål

  • Vg1 SR
   • undersøke ulike materialers og produkters livsløp og vurdere disse i et bærekraftsperspektiv (KM721)
  • Vg1 DT
   • undersøke og vurdere livsløpet til ulike produkter i et bærekraftsperspektiv (KM750)
  • Vg1 FD
   • undersøke og vurdere livsløpet til ulike produkter i et bærekraftsperspektiv (KM728)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Digitale ferdigheter (GF5)

Tverrfaglige temaer

 • Bærekraftig utvikling (TT3)