Hopp til hovedinnhold
Passer for
 • vg1
Tidsbruk
 • 4 økter på 90 minutter

Produkters livsløp

I dette undervisningsopplegget skal elevene tre inn i rollen som yrkesutøver og undersøke ulike produkters livsløp og vurdere disse i et bærekraftperspektiv. De har ansvar for en nylig oppstartet bedrift som har en bærekraftig profil og velge et produkt til bedriften sin, basert på en undersøkelse av produktets livsløp og vurdering av produktet i et bærekraftperspektiv. De skal i tillegg finne et passende navn og lage en logo som reflekterer bedriftens bærekraftige profil. 

 

Overordna læringsmål

Elevene skal kunne

 • kartlegge de ulike fasene i livsløpet til et produkt ved hjelp av produktmerker
 • foreta bærekraftsanalyse av produkt

 

 

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Teknologi (KE68)

  Kompetansemål

  • Vg1 SR
   • undersøke ulike materialers og produkters livsløp og vurdere disse i et bærekraftsperspektiv (KM721)
  • Vg1 DT
   • undersøke og vurdere livsløpet til ulike produkter i et bærekraftsperspektiv (KM750)
  • Vg1 FD
   • undersøke og vurdere livsløpet til ulike produkter i et bærekraftsperspektiv (KM728)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Digitale ferdigheter (GF5)

Tverrfaglige temaer

 • Bærekraftig utvikling (TT3)