Utforskende undervisningsopplegg

Utforskende undervisning handler om å få elevene til å undre seg, reflektere, sette ord på egne tanker, lese for å finne svar og gjøre praktiske undersøkelser. Under finner du utforskende undervisningsopplegg for ulike trinn som også ivaretar dybdelæring og progresjon. I oppleggene kombineres utforskende naturfagsaktiviteter med grunnleggende ferdigheter.

brytar av og på ELEKTRISITET FARGER-12

Elektrisitet

5.–7. trinn

lampe og bok

Lys i teknologi og design

1.–4. trinn, 5.–7. trinn og 8.–10. trinn

Geotop

Feltarbeid i en geotop

Geofag X, 1 og 2

Vurdering 8x5

Læringsstrategier, språk og vurdering

Samling av læringsstrategier med vekt på språk og vurdering.

FFLR Forskerføtter leserøtter logo uten tekst

Nøkler til naturfag-kurs

For å få tilgang til de passordbelagte enhetene, må lærere gå på kurs.

                    

 

Kort om Forskerføtter og leserøtter

Forskerføtter og leserøtter er et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Naturfagsenteret hvor utforskende naturfagsaktiviteter kombinderes med grunnleggende ferdigheter. Målet er å innhente og videreformidle erfaringer med dette opplegget for å bidra til å forbedre elevers læringsstrategier og læringsutbytte i naturfag over tid. Forskerføtter og leserøtter fokuserer primært på barnetrinnene i grunnskolen. Vi utvikler og tilpasser undervisningsopplegg og etterutdanningskurs for lærere på barnetrinnet, basert på forskning i norske klasserom. 

Undervisningsmodell og læringsressurser

Undervisningsmodellen som Forskerføtter og leserøtter har tatt utgangspunkt i, er inspirert av et prosjekt utviklet ved Lawrence Hall of Science, UC Berkeley i USA, kalt Seeds of Science/Roots of Reading (Barber et al. 2007, Cervetti et al. 2006). Sentralt i det prosjektet står det som blir kalt multimodal undervisning (Do-it, Talk-it, Read-it, Write-it). Det bygger Forskerføtter og leserøtter videre på. Forskerføtter og leserøtter-modellen er i hovedsak bygget opp med systematisk variasjon av utforskende aktiviteter, omsluttet av eksplisitt undervisning.