Hopp til hovedinnhold

Undervisningsopplegg

På de ulike trinninngangene nedenfor finner du undervisningsopplegg der elevene øver på natur­vitenskapelige eller teknologiske praksiser og tenkemåter. Oppleggene bygger på didaktiske prinsipper for å oppnå dybdelæring.

Det er mange elever i skolen som opplever at naturfag er vanskelig og lite relevant. Hvordan kan vi nå flere typer elever og gjøre naturfag mer inkluderende?