Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 11: Med programmering

Elektrisitet ferdige rom Magnus Killengreen

I denne økta skal elevene endelig legge det elektriske anlegget i et modellrom. Her får de brukt mye av kompetansen de har tilegnet seg som lærlinger.

Læringsmål

Elevene skal kunne

  • planlegge, lage og teste modellrom med elektriske lamper og programmert micro:bit

 

Tidsbruk 

11A. Planlegg rom til modellhus   
11B. Koble det elektriske anlegget   
TOTALT