Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 12: Møt en elektriker

Møt en elektriker

I denne økta leser elevene boka Møt en elektriker. De sammenligner det elektrikeren Stephanie gjør i sin jobb med ting de selv har gjort som lærlinger. Deretter reflekterer elevene over hva de har gjort og hva de har lært gjennom Elektrisitet-opplegget, og tar deretter en Kahoot-quiz som en oppsummerende fagprøve. Til sist får de overrakt fagbrev som modellhuselektrikere.  

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • lese en sammensatt tekst om en elektriker og sammenligne opplysninger med egne erfaringer 

Tidsbruk 

12A. Før lesing  10 minutter
12B. Under og etter lesing  15 minutter
12C. Hva har vi gjort? Hva har vi lært?  15 minutter
12D. Oppsummer nøkkelsetninger om systemer, materialer og egenskaper 5–10 minutter
12E. Gjennomfør fagprøve-quiz og overrekk fagbrev 15–20 minutter
TOTALT 60–70 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • atom
  en partikkel som alle stoffer er bygget opp av
 • elektrisitet
  noe som skjer fordi partikler har ladning
 • elektrisk krets
  sammenhengende system som strømmen kan bevege seg i Eksempel: En krets kan bestå av batteri/stikkontakt, ledninger og lyspærer.
 • elektrisk strøm
  elektroner som beveger seg i samme retning
 • elektron
  en bitte liten partikkel med negativ ladning som finnes i alle atomer
 • isolere strøm
  egenskap til noen materialer (f.eks. plast) som gjør at elektroner står fast og ikke kan bevege seg
 • ladning
  egenskap noen partikler har
  En partikkel kan ha positiv eller negativ ladning.
 • lede strøm
  egenskap som noen materialer har (f.eks. metaller) som gjør at elektroner kan bevege seg og skyves fra atom til atom
 • motstand
  punkt i en elektrisk krets hvor det er tungt å skyve ladninger gjennom
  I motstanden brukes strømmen til å lage lys, oppvarming/nedkjøling, bevegelse eller kommunikasjon, for eksempel i lyspære, kjøleskap, mobil og TV.
 • partikkel
  en liten del av et stoff

Forskerspirebegrep

 • analysere
  undersøke deler av noe nøye
 • egenskap
  kjennetegn ved et materiale
  For eksempel hvordan materialet ser ut og kjennes ut.
 • form
  hvordan noe ser ut og er bygget opp slik at det passer godt til en spesiell funksjon
 • funksjon
  hva noe gjør, eller hva det brukes til
 • materiale
  det som ting er laget av
 • modell
  forenklet framstilling som hjelper oss å forstå noe
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • system
  noe som består av flere deler som virker sammen
 • undersøke
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe