Hopp til hovedinnhold

I dette undervisningsopplegget skal elevane teikne ein sko som ikkje finst enno. Dei skal undersøke kva for eigenskapar ulike sko har og kva slags stoff dei er laga av. Samanhengen mellom eigenskapene til stoff og bruken av stoffa blir trekt fram.

Overordna læringsmål

Elevane skal kunne

 • beskrive eigenskapar til ulike stoff
 • vise samanheng mellom eigenskapar til stoff og bruken av stoffa
 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Teknologi (KE68)
  • Energi og materie (KE69)

  Kompetansemål

  • 2. trinn
   • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer (KM679)
   • presentere egne ideer til teknologiske oppfinnelser (KM785)
   • utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper (KM786)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)