Passer for

 • barnetrinn 1-2

Stoff og eigenskapar

I dette undervisningsopplegget skal elevane teikne ein sko som ikkje finst enno. Dei skal undersøke kva for eigenskapar ulike sko har og kva slags stoff dei er laga av. Samanhengen mellom eigenskapene til stoff og bruken av stoffa blir trekt fram.

Overordna læringsmål

Elevene skal kunne

 • beskrive egenskaper til ulike stoff
 • vise sammenheng mellom egenskaper til stoff og bruken av stoffene

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet
  • Fenomener og stoffer
   • beskrive og sortere stoffer etter observerbare kjennetegn