Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 10: Koble videre og planlegg modellrom

Utstyr til lamper Foto: Maria Gaare Dahl

I denne økta kobler elevene enda en lampe på kretsen fra forrige økt. De får dermed prøvd ut alle koblingene som skal med i den elektriske kretsen til modellrommet i neste økt. De begynner å planlegge hvordan selve modellrommene skal se ut: hva slags rom det skal være, hvor lampene og bryteren skal plasseres, hva slags typer lamper det skal være og hvordan de skal legge opp det elektriske anlegget. 

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • planlegge, lage og teste modellrom med elektriske lamper

Tidsbruk 

10A. Koble en elektrisk krets – øvelse 3 20–25 minutter
10B. Planlegg rom til modellhus  1015 minutter
10C. Tegn inn den elektriske kretsen på eska  1520 minutter
TOTALT 4560 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • atom
  en partikkel som alle stoffer er bygget opp av
 • elektrisitet
  noe som skjer fordi partikler har ladning
 • elektrisk krets
  sammenhengende system som strømmen kan bevege seg i Eksempel: En krets kan bestå av batteri/stikkontakt, ledninger og lyspærer.
 • elektrisk strøm
  elektroner som beveger seg i samme retning
 • elektron
  en bitte liten partikkel med negativ ladning som finnes i alle atomer
 • isolere strøm
  egenskap til noen materialer (f.eks. plast) som gjør at elektroner står fast og ikke kan bevege seg
 • lede strøm
  egenskap som noen materialer har (f.eks. metaller) som gjør at elektroner kan bevege seg og skyves fra atom til atom
 • motstand
  punkt i en elektrisk krets hvor det er tungt å skyve ladninger gjennom
  I motstanden brukes strømmen til å lage lys, oppvarming/nedkjøling, bevegelse eller kommunikasjon, for eksempel i lyspære, kjøleskap, mobil og TV.
 • partikkel
  en liten del av et stoff

Forskerspirebegrep

 • analysere
  undersøke deler av noe nøye
 • egenskap
  kjennetegn ved et materiale
  For eksempel hvordan materialet ser ut og kjennes ut.
 • form
  hvordan noe ser ut og er bygget opp slik at det passer godt til en spesiell funksjon
 • funksjon
  hva noe gjør, eller hva det brukes til
 • materiale
  det som ting er laget av
 • modell
  forenklet framstilling som hjelper oss å forstå noe
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • system
  noe som består av flere deler som virker sammen
 • undersøke
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe