Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 4: Strøm og motstand

Strøm i tynn metalltråd Foto: Petter Brodal

I denne økta leser elevene enda et utdrag fra boka Elektrisitet, og finner ut at strømmen møter motstand i lyspæra. De undersøker hvordan gamle glødepærer virket, ved å teste hva som skjer når vi tilfører strøm i tynn metalltråd. De finner også ut hvorfor strøm i for tynne ledninger kan føre til brann. 

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • bruke begrepene strøm og motstand til å forklare hvordan ei lampe lyser
 • koble en krets og observere hva som skjer når det går strøm i tynne ledninger 
 • fortelle muntlig hvordan ei lyspære lyser

 

Tidsbruk 

4A. Les videre om lyspæra  15–20 minutter
4B. Undersøk strøm i tynn metalltråd 20–2minutter
4C. Gjennomgå hva som skjer med elektronene 1015 minutter
TOTALT 4560 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • atom
  en partikkel som alle stoffer er bygget opp av
 • elektrisitet
  noe som skjer fordi partikler har ladning
 • elektrisk krets
  sammenhengende system som strømmen kan bevege seg i Eksempel: En krets kan bestå av batteri/stikkontakt, ledninger og lyspærer.
 • elektrisk strøm
  elektroner som beveger seg i samme retning
 • elektron
  en bitte liten partikkel med negativ ladning som finnes i alle atomer
 • isolere strøm
  egenskap til noen materialer (f.eks. plast) som gjør at elektroner står fast og ikke kan bevege seg
 • ladning
  egenskap noen partikler har
  En partikkel kan ha positiv eller negativ ladning.
 • lede strøm
  egenskap som noen materialer har (f.eks. metaller) som gjør at elektroner kan bevege seg og skyves fra atom til atom
 • motstand
  punkt i en elektrisk krets hvor det er tungt å skyve ladninger gjennom
  I motstanden brukes strømmen til å lage lys, oppvarming/nedkjøling, bevegelse eller kommunikasjon, for eksempel i lyspære, kjøleskap, mobil og TV.
 • partikkel
  en liten del av et stoff

Forskerspirebegrep

 • analysere
  undersøke deler av noe nøye
 • egenskap
  kjennetegn ved et materiale
  For eksempel hvordan materialet ser ut og kjennes ut.
 • form
  hvordan noe ser ut og er bygget opp slik at det passer godt til en spesiell funksjon
 • funksjon
  hva noe gjør, eller hva det brukes til
 • materiale
  det som ting er laget av
 • modell
  forenklet framstilling som hjelper oss å forstå noe
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • system
  noe som består av flere deler som virker sammen
 • undersøke
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe