Hopp til hovedinnhold

I dette opplegget for ungdomstrinnet skal elevane forstå korleis eit elektronisk kommunikasjonssystem i hovudtrekk er bygd opp og fungerer. Denne kunnskapen skal dei bruke for å finne opp eit klesplagg som kommuniserer med internett for å fylle eit behov.

Postkasser

Økt 1: Posten skal fram

 60–90 minutt

kodelås

Økt 3: Kva er koden?

60–90 minutt

kode

Økt 4: Digitalisering

45–60 minutt

Søk dekning!

Økt 5: Søk dekning!

45–60 minutt

klær

Økt 6: Oppdraget

120–180 minutt

Overordna læringsmål

Elevane skal kunne

 • skildre kva eit kommunikasjonssystem er, med internett som eksempel på elektronisk kommunikasjonssystem
 • forklare korleis digital informasjon blir overført frå sendar til mottakar
 • gjere greie for positive og negative sider ved elektroniske kommunikasjonssystem

 

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Teknologi (KE68)

  Kompetansemål

  • 10. trinn
   • utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker (KM836)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)
 • Å kunne regne (GF4)
 • Digitale ferdigheter (GF5)
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • basestasjon
  sendar- og mottakarstasjon i mobilnettet
 • binære tal
  tal i totalssystemet som blir uttrykt med symbola 0 og 1
 • binær kode
  informasjon omsett til teikna 0 og 1 som datamaskinar kan lagre og overføre
 • dekning
  geografisk rekkevidde av eit trådlaust nett
  For eksempel mobilnett eller wifi.
 • funksjon
  kva noko gjer, eller kva det brukast til
 • grensesnitt
  kopling mellom to delar av eit kommunikasjonssystem
 • informasjon
  opplysningar som blir sende mellom delane i eit kommunikasjonssystem
 • internett
  globalt elektronisk kommunikasjonssystem som du kan koble deg til trådlaust eller med kabel
 • kryptering
  omforming av data slik at informasjonen dei inneheld ikkje kan lesast av uvedkommande
 • mottakar
  endepunkt for ei informasjonsoverføring
 • sampling
  avlesing av et signals nivå ved faste tidsintervaller og omforming av nivået til en digital tallverdi
 • sendar
  startpunkt for ei informasjonsoverføring
 • system
  noko som består av fleire delar som verkar saman

Forskerspirebegrep

 • kravspesifikasjon
  skildring av eigenskapar og funksjonar som eit produkt skal ha
 • modell
  forenkla framstilling, for eksempel ein gjenstand eller ein figur, som hjelper oss å forstå noko