Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 11: Legg elektrisk anlegg i et modellrom

modellhus Foto: Rim Tusvik

Økta bør helst gjennomføres som en sammenhengende dobbeløkt. 

I denne økta skal elevene endelig legge det elektriske anlegget i et modellrom. Her får de brukt mye av kompetansen de har tilegnet seg som lærlinger.

 • Elektrisitet ferdige rom
 • Elektrisitet ferdige rom1
 • Elektrisitet ferdige rom10
 • Elektrisitet ferdige rom11
 • Elektrisitet ferdige rom12
 • Elektrisitet ferdige rom13
 • Elektrisitet ferdige rom14
 • Elektrisitet ferdige rom15
 • Elektrisitet ferdige rom2
 • Elektrisitet ferdige rom3
 • Elektrisitet ferdige rom4
 • Elektrisitet ferdige rom5
 • Elektrisitet ferdige rom6
 • Elektrisitet ferdige rom7
 • Elektrisitet ferdige rom8
 • Elektrisitet ferdige rom9

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • planlegge, lage og teste modellrom med elektriske lamper

Tidsbruk 

11A. Gjennomgå skisse og plan  10–20 minutter
11B. Koble det elektriske anlegget  80100 minutter
TOTALT  90120 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • atom
  en partikkel som alle stoffer er bygget opp av
 • elektrisitet
  noe som skjer fordi partikler har ladning
 • elektrisk krets
  sammenhengende system som strømmen kan bevege seg i Eksempel: En krets kan bestå av batteri/stikkontakt, ledninger og lyspærer.
 • elektrisk strøm
  elektroner som beveger seg i samme retning
 • elektron
  en bitte liten partikkel med negativ ladning som finnes i alle atomer
 • isolere strøm
  egenskap til noen materialer (f.eks. plast) som gjør at elektroner står fast og ikke kan bevege seg
 • lede strøm
  egenskap som noen materialer har (f.eks. metaller) som gjør at elektroner kan bevege seg og skyves fra atom til atom
 • motstand
  punkt i en elektrisk krets hvor det er tungt å skyve ladninger gjennom
  I motstanden brukes strømmen til å lage lys, oppvarming/nedkjøling, bevegelse eller kommunikasjon, for eksempel i lyspære, kjøleskap, mobil og TV.
 • partikkel
  en liten del av et stoff

Forskerspirebegrep

 • analysere
  undersøke deler av noe nøye
 • egenskap
  kjennetegn ved et materiale
  For eksempel hvordan materialet ser ut og kjennes ut.
 • form
  hvordan noe ser ut og er bygget opp slik at det passer godt til en spesiell funksjon
 • funksjon
  hva noe gjør, eller hva det brukes til
 • materiale
  det som ting er laget av
 • modell
  forenklet framstilling som hjelper oss å forstå noe
 • system
  noe som består av flere deler som virker sammen